معرفی دانشکده

 
 
معرفی اجمالی دانشکده فنی و مهندسی
 
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا در شهریور ماه سال 1391 به عنوان دانشکده ای مستقل فعالیت‌های علمی خود را با 7 گروه‌ آموزشی مهندسی الکترونیک، شیمی، عمران، علوم و صنایع غذایی، کامپیوتر، معماری و مکانیک آغاز کرد. گروه های آموزشی فوق از سال های پیش زیر مجموعه دانشگاه بوده و از زمان تأسیس دانشکده فنی در مجموعه این دانشکده قرار گرفته اند. در حال حاضر گروه های ریاضی و فیزیک که زیرمجموعه گروه علوم پایه هستند زیر نظر دانشکده فنی مشغول به فعالیت هستند.
 
 هم اکنون دانشکده فنی و مهندسی دارای بیش از 1320دانشجوی کاردانی، 3000 دانشجوی کارشناسی و 181 دانشجوی کارشناسی ارشد و جمعا حدود 4500 دانشجو می باشد.
 
 تعداد اعضای هیات علمی دانشکده در حال حاضر 33 نفر و 170 اعضای حق التدریس است
برای ایجاد زمینه مناسب جهت انجام امور آموزشی ، پژوهشی و توسعه تکنولوژی بیش از 35 آزمایشگاه و کارگاه در دانشکده فعال است.

         

 اهم فعالیتهای دانشکده فنی در موارد ذیل خلاصه می شود

شرکت در جلسات هیات رئیسه واحد
برگزاری جلسات شورای آموزشی
نظارت بر فعالیت مدیران گروه
همکاری با باشگاه پژوهشگران جوان جهت برگزاری کارگاه های آموزشی
پیگیری و رسیدگی به اعتراض های دانشجویان
برگزاری جلسات مصاحبه داخلی اعضای حق التدریس
 
 
هم اکنون جناب آقای مهندس سلیمی ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا را بر عهده دارند.