هیآت علمی الکترونیک

 

اسامی اعضای هیأت علمی رشته الکترونیک


سایت اختصاصی اعضای هیات علمی به ترتیب حرف الفبا

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

آمار هیات علمی

نحوه همکاری

مرتبه علمی

دکتری

دانشجوی دکتری

فوق لیسانس

 

 

 

 

جمع

13

محمد فتحی

بورسیه

مربی

-

 

-

14

مجید ولی اله زاده

بورسیه

مربی

-

 

-

15

محمد جعفر پور جلالی

تمام وقت

مربی

-

-

 

16

صابر فرج زاده

تمام وقت

مربی

-

-

 

18

احسان طهرانی

تمام وقت

مربی

-

 

 -

19

محسن جوراب دوزران

تمام وقت

مربی

-

-

 

جمع

-

2

4

6