مدیر گروه کامپیوتر

 

 


                                                                       

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی ملا مطلبی
رشته تحصیلی:کامپیوتر و فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی:دکتری
مرتبه علمی: استادیار

مدیر گروه ارشد کامپیوتر          
رزومه