هیأت علمی کامپیوتر


اسامی اعضای هیأت علمی رشته کامپیوتر
سایت اختصاصی اعضای هیات علمی به ترتیب حرف الفبا
 

ردیف

نام ونام خانوادگی

آمار هیات علمی

نحوه همکاری

مرتبه علمی

دکتری

دانشجوی دکتری

فوق لیسانس

گرایش

 

 

جمع

49

افشین لامعی

بورسیه

مربی

-

 

 


 

50

مهدی ملا مطلبی

بورسیه

مربی

-

 

 


 

51

علی پرهیزکاری

تمام وقت

مربی

 

 

-


 

52

الیاس سلیمی شهرکی

تمام وقت

مربی

 

-

 

 سیستم های نرم افزاری

53

امید دایی

تمام وقت

مربی

  -  

سیستم های سخت افزاری

 

جمع

2

2

1

 

5