لیست کارگاه ها

گروه مکانیک

               تصاویر کارگاه                                         تصاویری از کارگاهها

ردیف

آزمایشگاه

1

آزمایشگاه فیزیک 1

2

آزمایشگاه مکانیک سیالات

3

آزمایشگاه هیدرولیک پنوماتیک

4

آزمایشهای غیرمخرب  

5

آزمایشگاه ترمودینامیک

6

آزمایشگاه عملیات حرارتی

7

آزمایشگاه فیزیک حرارت

8

آزمایشگاه فیزیک مکانیک

9

آزمایشگاه مقاومت مصالح

10

آزمایشگاه مقاومت مصالح 2

11

آز سیستم های اندازه گیری

ردیف

کارگاه

1

کارگاه الکترونیک خودرو

2

کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک

3

کارگاه انتقال قدرت معمولی2

4

کارگاه تراشکاری قطعات خودرو

5

کارگاه دستگاه های الکتریکی خودرو

6

کارگاه ریخته گری

7

کارگاه سوخت رسانی 2

8

کارگاه شاسی و بدنه 2

9

کارگاه ماشین ابزار

10

کارگاه ماشینهای کنترل عددی

11

کارگاه مبانی مهندسی برق

12

کارگاه مدل سازی و ریخته گری

13

کارگاه مولد قدرت 3

14

کارگاه توانایی ماشین کاری

15

کارگاه ماشین ابزار تولیدی

16

کارگاه سنگ زنی

17

کارگاه شکستگی و تنش در مقاطع جوشکاری

18

کارگاه قالب سازی

19

کارگاه عملیات حرارتی در جوشکاری

20

کارگاه فیزیک جوشکاری  

21

کارگاه متالو‍ژی جوش 3

22

کارگاه متالوژی جوش 4

23

اصول ساخت قیدوبستها

24

کارگاه اصول ساخت مخازن جدار نازک  

25

کارگاه اصول و کنترل خوردگی

26

کارگاه تعمیر نصب و نگهداری قالب

27

کارگاه تعمیر نصب و نگهداری ماشین ابزار 

28

کارگاه جوشکاری فولادها و چدنها 

29

کارگاه شکستگی و تنش در مقاطع جوشکاری